English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama, onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.
Efescima 3:20-21

I tada ćete reći: Hvalite Gospoda, glasite ime Njegovo, javljajte po narodima dela Njegova, napominjite da je visoko ime Njegovo.
Isaija 12:4

Новости:

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Jer Bog je tako zavoleo svet

Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?

Voleti više - Milovat vícSlava Isusu!
Pripremili smo za Vas videosnimke pesama pevača, kompozitora i evangeliste Jirži Zmožka na Božju slavu.
Na mnogim jezicima naćićete ovde pesme slavljenja koje proslavljaju ime Isus.
Svakodnevno ćete ovde naći nove videosnimke, kako nam naši saradnici budu slali nove tekstove na vašem jeziku a mi ćemo dobavljati i dorađivati nove snimke pesama.
Rado ćemo Vam slati informacije o novim videopesmama - svoju e-mail adresu molimo napišite
ovde:
E-mail:

Jer Bog je tako zavoleo svetShare with friends on Facebook

Jer Bog je tako zavoleo svet,
da je svog jedinorodnog Sina dao,
da svaki, ko veruje u njega, ne propadne,
nego da ima večni život.

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Voleti više - Milovat víc

Voleti više - Milovat víc

Hvalimo Gospoda - zmozeksongsforgod

Hvalimo Gospoda - zmozeksongsforgod

Jer Bog je tako zavoleo svet

Jer Bog je tako zavoleo svet

Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?

Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?

 
Znajte Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga

Znajte Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga

Jer smokvino drvo neće više cvasti

Jer smokvino drvo neće više cvasti

I know who loves me

I know who loves me

 

TOP 20


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


Voleti više - Milovat víc


Hvalimo Gospoda - zmozeksongsforgod


Jer Bog je tako zavoleo svet


Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?


Znajte Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga


Jer smokvino drvo neće više cvasti


I know who loves me